Tìm Hiểu Solar

FAQs Những Câu Hỏi Solar Thông Thường

Frequently Ask Questions (Những Câu Hỏi Solar Thông Thường )? What is a PPA? (PPA là gì?) Power Purchase Agreement, or “PPA” with Viet Solar allows a homeowner to buy...

How to Solar Power Your Home / House #1 – On Grid vs Off Grid

Energy 101: Solar Power

Sự Hiểu Lầm Về Năng Lượng Mặt Trời

Sự Hiểu Lầm # 1: Năng lượng mặt trời quá đắt. Điều này thật sự phụ thuộc vào Tiểu Bang bạn cư ngụ và hóa đơn sinh họat của bạn....

Thế Nào Là 1 Hợp Đồng PPA Tốt (Radio Talk Show on Little Saigon Radio)

-Thời Hạn Ngắn: Thời hạn trung bình từ 20 -30 năm. -Escalation là bao nhiêu?  Trung bình từ 0% -2.9% -Giá tiền cho mỗi KWH điện : từ 15c-18c -Performance...

Cứ Mỗi 4 Phút, Có 1 Căn Nhà Gắn Solar Ở Mỹ

  It’s time for America to go big on solar power More of us are going solar, meeting our energy needs in a way that’s clean, local and independent. Consider:...

Các Dự Kiện về ngành công nghiệp năng lượng mặt trời ở California

Hiện tại có hơn 2,226 công ty năng lượng mặt trời với 54,7000 nhân viên đang họat động theo chuỗi tại California. Trong năm 2014, chỉ riêng tiểu bang California...

Tin Nóng Cho Chủ Nhân Nhà Chuẩn Bị Gắn Solar : Gia hạn chương trình giảm thuế tài sản cho hộ và doanh nghiệp sử dụng năng lượng mặt trời

Tháng 7 vừa qua, Thống đốc Brown đã ký dự luật SB 871 giúp kéo dài việc giảm thuế cho hộ và doanh nghiệp đang sử dụng năng lượng mặt...